Nõuded makettidele

Materjale võtame vastu ainult elektroonilisel kujul, mis võivad olla esitatud järgmisel viisil: CD-l või DVD-l

Välistel mäluseadetel või salvestitel, mida saab ühendada USB juhtmega ning ei vaja lisadraivereid
On edastatud elektronposti teel.

Töösse võetavate elektrondokumentide formaadid:
1.Väljastuseks valmis failide formaadid 
- komposiit-PDF (versioon 1.3) 
- komposiit-PostScript (level 2, level 3)
2.Minimaalset töötlemist vajavad failide formaadid 
- EPS 
- kujutised formaadis TIFF, JPEG, PSD (Grayscale/CMYK/ Multichannel, 8 bitti), mis ei sisalda tekste ega vektorgraafikat, kuna see kõik muundub rasterkujutiseks 
- Corel Draw

Kui eelnevas nimekirjas ei ole teie poolt ettevalmistamiseks ja avaldamiseks kasutatavat programmi, siis kandke oma materjalid PDF või PostScript-faili, vastavalt meie soovitustele PDF või PostScript-failide esitamiseks. Korrektselt valmistatud PDF-fail on meile kõige eelistatum formaat materjalide edastamisel.


Lehekülje suurus küljendusprogrammides peab võrduma trükise lõikeformaadile, nõuded PostScript ja PDF failidele on toodud ära allpool.

Ainult CMYK värvidega, 100%K värviga värvitud joonte ja tekstiga trükitavate tellimuste failide töötlemisel määratakse Overprint, valge värviga värvitud objektide (0%C, 0%M, 0%Y, 0%K) puhul võetakse Overprint maha. Kui teie jaoks on tähtis säilitada Overprint muudatusteta, teatage meile sellest.

Must tekst tuleb trükkida ühe musta värviga, suured peakirjad ja suured mustad alad – musta värviga 30%C, 30%M, 30%Y, 100%K.
Jooned, mille paksus on alla 0,15 mm ja tekst, mille suurus on alla 6 pt tuleb trükkida ühe värviga ja soovitavalt 100% täidetusega, vastasel korral on teksti raske lugeda. Jooni, mille paksus on alla 0,03 mm, ei trükita.

Maketis on lubatud kasutada ainult Grayscale ja CMYK värvirežiime ja ainult neid seguvärve, mida ka faktiliselt kasutatakse trükis. Kui väljalõigete kontuuri, laki ja muude viimistluse ja trükijärgse töötlemise märkimiseks tuleb kasutada mingeid värve, teatage sellest eraldi.
Pildi lubatud resolutsioon (bitmap) on kuni 300 dpi.

Vähema kui 175 dpi resolutsiooniga piltide kasutamisel jääb näha pikslistruktuur ja jooned jäävad sakiliseks. 
Failide töötlemisel sisseehitatud icc-profiile ei arvestata, trükki lähevad vahetult kasutatud värviprotsendid. Värvirežiimis Grayscale olevad objektid trükitakse ühe musta värviga.