Nõuded makettidele - Üldnõuded makettidele

1.  Üldnõuded makettidele
Rohkem kui kaheksa veeruga trükised peavad olema teostatud programmides, mis toetavad mitmeveerulisi dokumente. Selliste trükiste jaoks ei saa igale veerule eraldi faile eraldada. Mitmeveerulised trükised on küljendusprogrammides lubatud jaotada maksimaalselt kaheksaks failiks. Leheküljed failis peavad järgnema samas järjestuses nagu lõppväljaandeski. Kui väljaandesse on planeeritud tühjad leheküljed, siis peavad nad ka failis tühjad olema. Üks lehekülg failis peab vastama ühele leheküljele väljaandes, veerude allalaskmist pole tarvis teostada, seda teevad meie spetsialistid.


Lehekülje suurus küljendusprogrammides peab võrduma trükise lõikeformaadile, nõuded PostScript ja PDF failidele on toodud ära allpool.

Ainult CMYK värvidega, 100%K värviga värvitud joonte ja tekstiga trükitavate tellimuste failide töötlemisel määratakse Overprint, valge värviga värvitud objektide (0%C, 0%M, 0%Y, 0%K) puhul võetakse Overprint maha. Kui teie jaoks on tähtis säilitada Overprint muudatusteta, teatage meile sellest.

Must tekst tuleb trükkida ühe musta värviga, suured peakirjad ja suured mustad alad – musta värviga 30%C, 30%M, 30%Y, 100%K.
Jooned, mille paksus on alla 0,15 mm ja tekst, mille suurus on alla 6 pt tuleb trükkida ühe värviga ja soovitavalt 100% täidetusega, vastasel korral on teksti raske lugeda. Jooni, mille paksus on alla 0,03 mm, ei trükita.

Maketis on lubatud kasutada ainult Grayscale ja CMYK värvirežiime ja ainult neid seguvärve, mida ka faktiliselt kasutatakse trükis. Kui väljalõigete kontuuri, laki ja muude viimistluse ja trükijärgse töötlemise märkimiseks tuleb kasutada mingeid värve, teatage sellest eraldi.
Pildi lubatud resolutsioon (bitmap) on kuni 300 dpi.

Vähema kui 175 dpi resolutsiooniga piltide kasutamisel jääb näha pikslistruktuur ja jooned jäävad sakiliseks. 
Failide töötlemisel sisseehitatud icc-profiile ei arvestata, trükki lähevad vahetult kasutatud värviprotsendid. Värvirežiimis Grayscale olevad objektid trükitakse ühe musta värviga.