Nõuded makettidele - Nõuded PostScript-failidele

4. Nõuded PDF-failidele
Failid peavad olema komposiit-PDF ja salvestatud versioonis 1.3. Antud PDF-versioon ei toeta läbipaistvuse efektide kasutamist ja värvide segunemist (blending mode), seetõttu salvestamisel versiooni PDF 1.3 muutuvad kõik efektid tavalisteks objektideks. Ärge kasutage läbipaistvusefekte objektides, mis on värvitud segunenud värvidega (Pantone  jms), selliseid objekte saab trükkida CMYK värvidega. Failis ei tohi olla juurutatud ICC-profiile.

5. Nõuded PostScript-failidele
Peavad olema komposiitfailid, failide versioon kas level 2 või level 3. Kõik kasutatavad šriftid peavad olema juurutatud faili. Kõik kujutised peavad olema juurutatud faili ilma OPI funktsioonita. Lehekülje suurus peab PostScript-failis olema piisav, et mahutada väljaande lehekülg koos lõikeulatustega servast. Lõikeulatus peab olema võrdne igast neljast lehekülje küljest. Lehekülje serva formaat peab olema märgitud parameetri Trim Box või lõike märgiste abil.  


Lehekülje suurus küljendusprogrammides peab võrduma trükise lõikeformaadile, nõuded PostScript ja PDF failidele on toodud ära allpool.

Ainult CMYK värvidega, 100%K värviga värvitud joonte ja tekstiga trükitavate tellimuste failide töötlemisel määratakse Overprint, valge värviga värvitud objektide (0%C, 0%M, 0%Y, 0%K) puhul võetakse Overprint maha. Kui teie jaoks on tähtis säilitada Overprint muudatusteta, teatage meile sellest.

Must tekst tuleb trükkida ühe musta värviga, suured peakirjad ja suured mustad alad – musta värviga 30%C, 30%M, 30%Y, 100%K.
Jooned, mille paksus on alla 0,15 mm ja tekst, mille suurus on alla 6 pt tuleb trükkida ühe värviga ja soovitavalt 100% täidetusega, vastasel korral on teksti raske lugeda. Jooni, mille paksus on alla 0,03 mm, ei trükita.

Maketis on lubatud kasutada ainult Grayscale ja CMYK värvirežiime ja ainult neid seguvärve, mida ka faktiliselt kasutatakse trükis. Kui väljalõigete kontuuri, laki ja muude viimistluse ja trükijärgse töötlemise märkimiseks tuleb kasutada mingeid värve, teatage sellest eraldi.
Pildi lubatud resolutsioon (bitmap) on kuni 300 dpi.

Vähema kui 175 dpi resolutsiooniga piltide kasutamisel jääb näha pikslistruktuur ja jooned jäävad sakiliseks. 
Failide töötlemisel sisseehitatud icc-profiile ei arvestata, trükki lähevad vahetult kasutatud värviprotsendid. Värvirežiimis Grayscale olevad objektid trükitakse ühe musta värviga.