Nõuded makettidele - Nõuded EPS-failidele

6. Nõuded EPS-failidele
EPS-faili salvestamisel on vajalik, et lehekülje suurus vastaks toote serva formaadile. Kogu tekst peab olema üle viidud vektorobjektidesse („kõveratesse“).

7. Nõuded rasterkujutistega JPEG, TIFF, PSD failidele
Failid peavad olema teostatud värvirežiimides Bitmap, Grayscale, CMYK, Multichannel, Duotone. Kui kasutate JPEG-kokkusurumist, tuleb arvestada, et kujutise kvaliteet langeb ja kujutisele ilmuvad artefakitd. Failid TIFF ja PSD peavad sisaldama ainult ühte kihti (Photoshop’is käsk Layer>Flatten Image). Kõik kasutamata teed, spot-kanalid ja alpha-kanalid tuleb eemaldada. Efektidega kihtide olemasolul kujutises on dokumendi väljaviimisel vormidele või kiledele väga suur tõrke tõenäosus.

8. Nõuded CorelDRAW-failidele
Enne trükikotta saatmist kontrollige dokumenti käsuga File>Document info. Kogu tekst üle viia graafilistesse objektidesse („kõveratesse“).

Õigesti ettevalmistatud maketid ei tekita närvikulu ning kiirendavad oluliselt kvaliteetse toodangu väljalaset. 


Lehekülje suurus küljendusprogrammides peab võrduma trükise lõikeformaadile, nõuded PostScript ja PDF failidele on toodud ära allpool.

Ainult CMYK värvidega, 100%K värviga värvitud joonte ja tekstiga trükitavate tellimuste failide töötlemisel määratakse Overprint, valge värviga värvitud objektide (0%C, 0%M, 0%Y, 0%K) puhul võetakse Overprint maha. Kui teie jaoks on tähtis säilitada Overprint muudatusteta, teatage meile sellest.

Must tekst tuleb trükkida ühe musta värviga, suured peakirjad ja suured mustad alad – musta värviga 30%C, 30%M, 30%Y, 100%K.
Jooned, mille paksus on alla 0,15 mm ja tekst, mille suurus on alla 6 pt tuleb trükkida ühe värviga ja soovitavalt 100% täidetusega, vastasel korral on teksti raske lugeda. Jooni, mille paksus on alla 0,03 mm, ei trükita.

Maketis on lubatud kasutada ainult Grayscale ja CMYK värvirežiime ja ainult neid seguvärve, mida ka faktiliselt kasutatakse trükis. Kui väljalõigete kontuuri, laki ja muude viimistluse ja trükijärgse töötlemise märkimiseks tuleb kasutada mingeid värve, teatage sellest eraldi.
Pildi lubatud resolutsioon (bitmap) on kuni 300 dpi.

Vähema kui 175 dpi resolutsiooniga piltide kasutamisel jääb näha pikslistruktuur ja jooned jäävad sakiliseks. 
Failide töötlemisel sisseehitatud icc-profiile ei arvestata, trükki lähevad vahetult kasutatud värviprotsendid. Värvirežiimis Grayscale olevad objektid trükitakse ühe musta värviga.