Nõuded makettidele

Materjale võtame vastu ainult elektroonilisel kujul, mis võivad olla esitatud järgmisel viisil: CD-l või DVD-l

Välistel mäluseadetel või salvestitel, mida saab ühendada USB juhtmega ning ei vaja lisadraivereid
On edastatud elektronposti teel.

Töösse võetavate elektrondokumentide formaadid:
1.Väljastuseks valmis failide formaadid 
- komposiit-PDF (versioon 1.3) 
- komposiit-PostScript (level 2, level 3)
2.Minimaalset töötlemist vajavad failide formaadid 
- EPS 
- kujutised formaadis TIFF, JPEG, PSD (Grayscale/CMYK/ Multichannel, 8 bitti), mis ei sisalda tekste ega vektorgraafikat, kuna see kõik muundub rasterkujutiseks 
- Corel Draw

Kui eelnevas nimekirjas ei ole teie poolt ettevalmistamiseks ja avaldamiseks kasutatavat programmi, siis kandke oma materjalid PDF või PostScript-faili, vastavalt meie soovitustele PDF või PostScript-failide esitamiseks. Korrektselt valmistatud PDF-fail on meile kõige eelistatum formaat materjalide edastamisel.


Lehekülje suurus küljendusprogrammides peab võrduma trükise lõikeformaadile, nõuded PostScript ja PDF failidele on toodud ära allpool.

Ainult CMYK värvidega, 100%K värviga värvitud joonte ja tekstiga trükitavate tellimuste failide töötlemisel määratakse Overprint, valge värviga värvitud objektide (0%C, 0%M, 0%Y, 0%K) puhul võetakse Overprint maha. Kui teie jaoks on tähtis säilitada Overprint muudatusteta, teatage meile sellest.

Must tekst tuleb trükkida ühe musta värviga, suured peakirjad ja suured mustad alad – musta värviga 30%C, 30%M, 30%Y, 100%K.
Jooned, mille paksus on alla 0,15 mm ja tekst, mille suurus on alla 6 pt tuleb trükkida ühe värviga ja soovitavalt 100% täidetusega, vastasel korral on teksti raske lugeda. Jooni, mille paksus on alla 0,03 mm, ei trükita.

Maketis on lubatud kasutada ainult Grayscale ja CMYK värvirežiime ja ainult neid seguvärve, mida ka faktiliselt kasutatakse trükis. Kui väljalõigete kontuuri, laki ja muude viimistluse ja trükijärgse töötlemise märkimiseks tuleb kasutada mingeid värve, teatage sellest eraldi.
Pildi lubatud resolutsioon (bitmap) on kuni 300 dpi.

Vähema kui 175 dpi resolutsiooniga piltide kasutamisel jääb näha pikslistruktuur ja jooned jäävad sakiliseks. 
Failide töötlemisel sisseehitatud icc-profiile ei arvestata, trükki lähevad vahetult kasutatud värviprotsendid. Värvirežiimis Grayscale olevad objektid trükitakse ühe musta värviga.


1.  Üldnõuded makettidele
Rohkem kui kaheksa veeruga trükised peavad olema teostatud programmides, mis toetavad mitmeveerulisi dokumente. Selliste trükiste jaoks ei saa igale veerule eraldi faile eraldada. Mitmeveerulised trükised on küljendusprogrammides lubatud jaotada maksimaalselt kaheksaks failiks. Leheküljed failis peavad järgnema samas järjestuses nagu lõppväljaandeski. Kui väljaandesse on planeeritud tühjad leheküljed, siis peavad nad ka failis tühjad olema. Üks lehekülg failis peab vastama ühele leheküljele väljaandes, veerude allalaskmist pole tarvis teostada, seda teevad meie spetsialistid.


Lehekülje suurus küljendusprogrammides peab võrduma trükise lõikeformaadile, nõuded PostScript ja PDF failidele on toodud ära allpool.

Ainult CMYK värvidega, 100%K värviga värvitud joonte ja tekstiga trükitavate tellimuste failide töötlemisel määratakse Overprint, valge värviga värvitud objektide (0%C, 0%M, 0%Y, 0%K) puhul võetakse Overprint maha. Kui teie jaoks on tähtis säilitada Overprint muudatusteta, teatage meile sellest.

Must tekst tuleb trükkida ühe musta värviga, suured peakirjad ja suured mustad alad – musta värviga 30%C, 30%M, 30%Y, 100%K.
Jooned, mille paksus on alla 0,15 mm ja tekst, mille suurus on alla 6 pt tuleb trükkida ühe värviga ja soovitavalt 100% täidetusega, vastasel korral on teksti raske lugeda. Jooni, mille paksus on alla 0,03 mm, ei trükita.

Maketis on lubatud kasutada ainult Grayscale ja CMYK värvirežiime ja ainult neid seguvärve, mida ka faktiliselt kasutatakse trükis. Kui väljalõigete kontuuri, laki ja muude viimistluse ja trükijärgse töötlemise märkimiseks tuleb kasutada mingeid värve, teatage sellest eraldi.
Pildi lubatud resolutsioon (bitmap) on kuni 300 dpi.

Vähema kui 175 dpi resolutsiooniga piltide kasutamisel jääb näha pikslistruktuur ja jooned jäävad sakiliseks. 
Failide töötlemisel sisseehitatud icc-profiile ei arvestata, trükki lähevad vahetult kasutatud värviprotsendid. Värvirežiimis Grayscale olevad objektid trükitakse ühe musta värviga.


2. Valikulise lakkimise ja väljapressimise ettevalmistus
Maketi failis peavad osalise lakkimise piirkonnad ja stambi kontuurid asuma dokumendi eraldi kihis ning olema värvitud mingi teise värviga. Lakk ei tohi sisaldada pooltoone, vaid 100% tooni. Laki pealekandmise täpsus ±0,5 mm, seetõttu ka objektide minimaalsed mõõtmed umbes 2 mm.
Väljalõike kontuuris peavad olema ainult stambi (väljapressi, soone, perforatsiooni jms) kontuurid.

3. Nõuded kirjaliigile (šrift)
Kiri peab olema üle viidud vektorobjektidesse („kõveratesse“). 


Lehekülje suurus küljendusprogrammides peab võrduma trükise lõikeformaadile, nõuded PostScript ja PDF failidele on toodud ära allpool.

Ainult CMYK värvidega, 100%K värviga värvitud joonte ja tekstiga trükitavate tellimuste failide töötlemisel määratakse Overprint, valge värviga värvitud objektide (0%C, 0%M, 0%Y, 0%K) puhul võetakse Overprint maha. Kui teie jaoks on tähtis säilitada Overprint muudatusteta, teatage meile sellest.

Must tekst tuleb trükkida ühe musta värviga, suured peakirjad ja suured mustad alad – musta värviga 30%C, 30%M, 30%Y, 100%K.
Jooned, mille paksus on alla 0,15 mm ja tekst, mille suurus on alla 6 pt tuleb trükkida ühe värviga ja soovitavalt 100% täidetusega, vastasel korral on teksti raske lugeda. Jooni, mille paksus on alla 0,03 mm, ei trükita.

Maketis on lubatud kasutada ainult Grayscale ja CMYK värvirežiime ja ainult neid seguvärve, mida ka faktiliselt kasutatakse trükis. Kui väljalõigete kontuuri, laki ja muude viimistluse ja trükijärgse töötlemise märkimiseks tuleb kasutada mingeid värve, teatage sellest eraldi.
Pildi lubatud resolutsioon (bitmap) on kuni 300 dpi.

Vähema kui 175 dpi resolutsiooniga piltide kasutamisel jääb näha pikslistruktuur ja jooned jäävad sakiliseks. 
Failide töötlemisel sisseehitatud icc-profiile ei arvestata, trükki lähevad vahetult kasutatud värviprotsendid. Värvirežiimis Grayscale olevad objektid trükitakse ühe musta värviga.


4. Nõuded PDF-failidele
Failid peavad olema komposiit-PDF ja salvestatud versioonis 1.3. Antud PDF-versioon ei toeta läbipaistvuse efektide kasutamist ja värvide segunemist (blending mode), seetõttu salvestamisel versiooni PDF 1.3 muutuvad kõik efektid tavalisteks objektideks. Ärge kasutage läbipaistvusefekte objektides, mis on värvitud segunenud värvidega (Pantone  jms), selliseid objekte saab trükkida CMYK värvidega. Failis ei tohi olla juurutatud ICC-profiile.

5. Nõuded PostScript-failidele
Peavad olema komposiitfailid, failide versioon kas level 2 või level 3. Kõik kasutatavad šriftid peavad olema juurutatud faili. Kõik kujutised peavad olema juurutatud faili ilma OPI funktsioonita. Lehekülje suurus peab PostScript-failis olema piisav, et mahutada väljaande lehekülg koos lõikeulatustega servast. Lõikeulatus peab olema võrdne igast neljast lehekülje küljest. Lehekülje serva formaat peab olema märgitud parameetri Trim Box või lõike märgiste abil.  


Lehekülje suurus küljendusprogrammides peab võrduma trükise lõikeformaadile, nõuded PostScript ja PDF failidele on toodud ära allpool.

Ainult CMYK värvidega, 100%K värviga värvitud joonte ja tekstiga trükitavate tellimuste failide töötlemisel määratakse Overprint, valge värviga värvitud objektide (0%C, 0%M, 0%Y, 0%K) puhul võetakse Overprint maha. Kui teie jaoks on tähtis säilitada Overprint muudatusteta, teatage meile sellest.

Must tekst tuleb trükkida ühe musta värviga, suured peakirjad ja suured mustad alad – musta värviga 30%C, 30%M, 30%Y, 100%K.
Jooned, mille paksus on alla 0,15 mm ja tekst, mille suurus on alla 6 pt tuleb trükkida ühe värviga ja soovitavalt 100% täidetusega, vastasel korral on teksti raske lugeda. Jooni, mille paksus on alla 0,03 mm, ei trükita.

Maketis on lubatud kasutada ainult Grayscale ja CMYK värvirežiime ja ainult neid seguvärve, mida ka faktiliselt kasutatakse trükis. Kui väljalõigete kontuuri, laki ja muude viimistluse ja trükijärgse töötlemise märkimiseks tuleb kasutada mingeid värve, teatage sellest eraldi.
Pildi lubatud resolutsioon (bitmap) on kuni 300 dpi.

Vähema kui 175 dpi resolutsiooniga piltide kasutamisel jääb näha pikslistruktuur ja jooned jäävad sakiliseks. 
Failide töötlemisel sisseehitatud icc-profiile ei arvestata, trükki lähevad vahetult kasutatud värviprotsendid. Värvirežiimis Grayscale olevad objektid trükitakse ühe musta värviga.


6. Nõuded EPS-failidele
EPS-faili salvestamisel on vajalik, et lehekülje suurus vastaks toote serva formaadile. Kogu tekst peab olema üle viidud vektorobjektidesse („kõveratesse“).

7. Nõuded rasterkujutistega JPEG, TIFF, PSD failidele
Failid peavad olema teostatud värvirežiimides Bitmap, Grayscale, CMYK, Multichannel, Duotone. Kui kasutate JPEG-kokkusurumist, tuleb arvestada, et kujutise kvaliteet langeb ja kujutisele ilmuvad artefakitd. Failid TIFF ja PSD peavad sisaldama ainult ühte kihti (Photoshop’is käsk Layer>Flatten Image). Kõik kasutamata teed, spot-kanalid ja alpha-kanalid tuleb eemaldada. Efektidega kihtide olemasolul kujutises on dokumendi väljaviimisel vormidele või kiledele väga suur tõrke tõenäosus.

8. Nõuded CorelDRAW-failidele
Enne trükikotta saatmist kontrollige dokumenti käsuga File>Document info. Kogu tekst üle viia graafilistesse objektidesse („kõveratesse“).

Õigesti ettevalmistatud maketid ei tekita närvikulu ning kiirendavad oluliselt kvaliteetse toodangu väljalaset. 


Lehekülje suurus küljendusprogrammides peab võrduma trükise lõikeformaadile, nõuded PostScript ja PDF failidele on toodud ära allpool.

Ainult CMYK värvidega, 100%K värviga värvitud joonte ja tekstiga trükitavate tellimuste failide töötlemisel määratakse Overprint, valge värviga värvitud objektide (0%C, 0%M, 0%Y, 0%K) puhul võetakse Overprint maha. Kui teie jaoks on tähtis säilitada Overprint muudatusteta, teatage meile sellest.

Must tekst tuleb trükkida ühe musta värviga, suured peakirjad ja suured mustad alad – musta värviga 30%C, 30%M, 30%Y, 100%K.
Jooned, mille paksus on alla 0,15 mm ja tekst, mille suurus on alla 6 pt tuleb trükkida ühe värviga ja soovitavalt 100% täidetusega, vastasel korral on teksti raske lugeda. Jooni, mille paksus on alla 0,03 mm, ei trükita.

Maketis on lubatud kasutada ainult Grayscale ja CMYK värvirežiime ja ainult neid seguvärve, mida ka faktiliselt kasutatakse trükis. Kui väljalõigete kontuuri, laki ja muude viimistluse ja trükijärgse töötlemise märkimiseks tuleb kasutada mingeid värve, teatage sellest eraldi.
Pildi lubatud resolutsioon (bitmap) on kuni 300 dpi.

Vähema kui 175 dpi resolutsiooniga piltide kasutamisel jääb näha pikslistruktuur ja jooned jäävad sakiliseks. 
Failide töötlemisel sisseehitatud icc-profiile ei arvestata, trükki lähevad vahetult kasutatud värviprotsendid. Värvirežiimis Grayscale olevad objektid trükitakse ühe musta värviga.