Ofsettrükk

Kui kõne all on trükkimine paberile või kartongile, siis ofsettrükk on kõige tuntum ja levinum trükitehnika vorm, mida võib õigusega nimetada klassikaliseks. See on põhiline viis suurema osa polügraafiaharus väljastatava toodangu trükkimiseks. Mitmevärviliste brošüüride trükkimine, voldikute ja reklaamlehtede valmistamine, kataloogide küljendamine, plakatite, kunstiteoste, kõikvõimalike reklaam-materjalide, kutsete, kalendrite, plakatite ja etikettide tootmine kuuluvad kõik ofsettrükitehnika valdkonda.

Ofsettrükitehnika kasutamise eelised:
1.Kõrgpunktiline värvide reprodutseerimine.
2.Põhivärvide (CMYK), lisapaleti (pantone), samuti laki kasutamine.
3.Võimalus valmistada mistahes polügraafiatoodet.
4.Trüki madalam maksumus keskmiste ja suurte trükiarvude puhul (alates 1 000 –......... eksemplarist).
5.Mitmed variandid toote trükijärgseks töötlemiseks. Väljalõikamine, voltimine, nummerdamine jne.
6.Kiire trükikiirus.

Toodang
Visiitkaardid, flaierid, reklaamvoldikud, kataloogid, kutsed, plakatid, brošüürid, kalendrid, etiketid, postkaardid, diplomid, firmablanketid, menüüd, ümbrikud, isekopeeruvad blanketid, dokumendimapid.