Plakatid

Plakat kuulub selle reklaamiliigi alla, mida on raske mitte märgata. Ta köidab alati tarbija tähelepanu ning on suunatud reklaamitava kauba või sündmuse positiivse kuju loomisele.