Voldikud ja kataloogid

VOLDIKUD — kõige nõutavam trükitoodangu liik näituste, esitluste ja massiliste reklaamide levitamisteks. Kujutab endast üks või mitu korda kokku murtud reklaamlehte. Erineb formaadi ja kokkumurdmiskohtade (sooned) poolest. Meie trükikojas saab tellida voldikute ofsettrükki.

KATALOOG — üks kõige levinumaid reklaamtoodangu liike, suhteliselt odav ja ei nõua reklaamiandjalt täiendavaid kapitalimahutusi. Kataloog võib mahutada oluliselt rohkem infot, kui reklaamleht või voldik. Kataloogide formaati määratakse tema kokkupandud pikkuse ja laiusega. Tavaliselt seda liiki trükitoodet väljastatakse formaatides А4 ja А5, kuid on võimalikud ka ebastandardsed suurused.